disclaimer

 

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Cook Experience bvba zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 

 

Cook Experience bvba ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gileon Technical Components. 

 

Cook Experience bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 

Cook Experience bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

 

Cook Experience bvba behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Cook Experience bvba.

 

Alle vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

 

Verzendkosten: levering franco aan huis vanaf € 123,97 excl. BTW (€ 150,00 incl. BTW), onder dit bedrag wordt een vaste vergoeding van € 12,50 incl. BTW aangerekend. Bestelde goederen onder voormeld bedrag kunnen evenwel worden afgehaald op onze hoofdzetel zonder meerprijs voor de verzending. LET OP! Deze tarieven gelden enkel in het Vlaamse landsgedeelte van België. 

 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Betaling kan geschieden door middel van creditcard via het beveiligde Ogone-portaal. 

 

Cook Experience bvba garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Deze garantie geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail ( info@cookexperience.be) of telefonisch +32 (0)9 221 05 17 aan Cook Experience bvba gemeld worden.

 

Bij elke overeenkomst en bijgevolg bestelling (met uitzondering van workshops, en bij etenswaren enkel indien de verpakking gesloten blijft) beschikt U over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen U de overeenkomst kan herroepen. U kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

 

Cook Experience bvba behandelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk.

 

Wij verzoeken U vriendelijk ons te contacteren mocht U klachten of opmerkingen hebben.shop kooklessen onze recepten catering demonstraties agenda degustaties


Ontvang je reeds onze nieuwsbrief ?